higher education

higher education
higher education NOUN education provided at universities or similar educational establishments, to degree level or equivalent.

English terms dictionary. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • higher education — education beyond high school, specifically that provided by colleges and graduate schools, and professional schools. Also called higher learning. [1865 70] * * * Study beyond the level of secondary education. Institutions of higher education… …   Universalium

  • higher education — n. college or university education …   English World dictionary

  • Higher education — Harvard University is an institute of higher learning in the United States …   Wikipedia

  • higher education — noun education provided by a college or university (Freq. 1) • Hypernyms: ↑education, ↑instruction, ↑teaching, ↑pedagogy, ↑didactics, ↑educational activity * * * noun [noncount] : education or learning at a college or univers …   Useful english dictionary

  • higher education — N UNCOUNT Higher education is education at universities and colleges …   English dictionary

  • higher education — {n.} Schooling after graduation from high school, especially in a college or university. * /Tom plans to get his higher education at the state university./ …   Dictionary of American idioms

  • higher education — {n.} Schooling after graduation from high school, especially in a college or university. * /Tom plans to get his higher education at the state university./ …   Dictionary of American idioms

  • higher education — noun Higher education is used before these nouns: ↑institution …   Collocations dictionary

  • higher\ education — noun Schooling after graduation from high school, especially in a college or university. Tom plans to get his higher education at the state university …   Словарь американских идиом

  • higher education — aukštasis mokslas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Studijos aukštojoje mokykloje, kurių paskirtis – padėti asmeniui įgyti aukštąjį išsilavinimą bei atitinkamą kvalifikaciją ir pasirengti aktyviai profesinei, visuomeninei ir kultūrinei… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”